O meatpoint.io
i FAQ

Czym jest meatpoint.io?

Meatpoint.io to aplikacja służąca do bilansowania diety dla kotów opartej na surowym mięsie. Skład i proporcje są starannie opracowane w oparciu o aktualną wiedzę naukową określającą zapotrzebowanie kotów na składniki odżywcze.
Taka kompletna dieta dla kota to mieszanka zmielonego mięsa i podrobów wzbogaconych suplementami. Mieszanka ustalona według podanego przepisu jest przygotowywana zwykle na okres dwóch i więcej tygodni, a dzienne lub tygodniowe porcje są zamrażane.

Recenzje

"Aplikacja meatpoint.io jest opracowana na podstawie obowiązujących zaleceń zgodnych z wiedzą naukową dotyczącą żywienia kotów."

dr inż. Olga Lasek
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Uniwersytet Roliniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


"Dzięki aplikacji Meatpoint.io masz pewność, że proponowana dieta dla kotów jest zgodna z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi i opracowaniami naukowymi."

dr hab. inż. Jarosław Kański, prof UR
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Uniwersytet Roliniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FAQ


Krok 1: Kot, jego wymagania i suplementy

Pierwszą aktywnością w aplikacji powinno być dodanie informacji na temat kota. Informacje niezbędne do wyliczenia przepisu to waga kota oraz określenie zapotrzebowania kalorycznego na podstawie jego aktywności, kondycji, wieku oraz jego statusu rozrodczego.

Wyróżniamy:
 • Kocięta w dwóch różnych klasach wieku oraz dwóch różnych aktywnościach
 • Koty dorosłe w 5 klasach energetyczności karmy
 • Kotki w ciąży lub karmiące
Do wyboru dla kotów dorosłych mamy 5 stopni energetyczności (kaloryczności) diety:
 1. koty otyłe, wymagające odchudzania
 2. koty z niewielką nadwagą, koty kastrowane o niskiej aktywności,
 3. koty niekastrowane o niskiej aktywności, koty kastrowane,
 4. koty niekastrowane, koty kastrowane o wysokiej aktywności, koty z lekka niedowagą,
 5. koty o bardzo wysokiej aktywności, koty aktywne płciowo, koty wychudzone.
Po wybraniu początkowej kaloryczności diety prosimy o monitorowanie wagi pupila i zmianę wybranej kaloryczności ze względu na jego samopoczucie oraz zmiany jego wagi.

Proszę pamiętać, że zapotrzebowanie na energię dorosłych kotów jest w dużej mierze kwestią osobniczą, a wybrany model jest tylko najlepszym obecnie znanym przybliżeniem. Poniżej dokładniejszy opis wzorów na podstawie których dopasowaliśmy powyższe stopnie energetyczności (kaloryczności) diety.

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne (DER - Daily Energy Requirement) kota wyraża się wzorem:

DER = MER * BW0.67

Gdzie MER (Maintenance Energy Requirement) to zapotrzebowanie spoczynkowe na energię, BW (Body Weight) to masa ciała, a BW0.67 to metaboliczna masa ciała (proszę zauważyć, że jest ona nieliniowo zależna od masy ciała). MER zależy od dojrzałości i aktywności kota.

Przykłady:
 • Kot Kropek, średnio aktywny, dojrzały kot o wadze 4 kg
  • MER = 75 kcal/kg0.67
  • BW = 4 kg
  • BW0.67 = 2.53 kg0.67
  • DER = 75 kcal/kg0.67 * 2.53 kg0.67 =~ 190 kcal
 • Kot Baron, średnio aktywny, dojrzały kot o wadze 8 kg
  • MER = 75 kcal/kg0.67
  • BW = 8 kg
  • BW0.67 = 4.03 kg0.67
  • DER = 75 kcal/kg0.67 * 4.03 kg0.67 =~ 302 kcal
 • Kotka Princessa, bardzo wysoka aktywność, dorosła kotka o wadze 5 kg
  • MER = 100 kcal/kg0.67
  • BW = 5 kg
  • BW0.67 = 2.94 kg0.67
  • DER = 100 kcal/kg0.67 * 2.94 kg0.67 =~ 294 kcal
Jak widać zapotrzebowanie na kalorie u kotów nie zależy tylko od ich masy, ale także od aktywności, wieku oraz tego czy są wykastrowane. W przykładzie 2 i 3 zapotrzebowanie kaloryczne kotów jest bardzo podobne mimo, że ich waga znacznie się różni.

Jakby ktoś chciał zanurkować jeszcze bardziej:Krok 2: Wybór zestawu suplementów

Użytkownik musi skomponować zestaw suplementów spośród dostępnych produktów.

W naszych przepisach używamy suplementów:
 • Jodu (algi)
 • Wapnia (polecamy używanie cytrynianu wapnia, ale istnieje także możliwość użycia skorupek)
 • Witamin z grupy b (drożdże)
 • Żelaza (hemoglobina)
 • Witaminy E
 • Kwasów tłuszczowych omega
 • Sodu (sól niejodowana, najlepiej himalajska)
 • Tauryny
 • Fosforu (mączka kostna - tylko w niektórych przepisach, nie używamy kości ze względu na zróżnicowany skład i niedokładności zależne od tego jakich kości używamy, więcej o fosforze w kroku 4 bilansowanie)
 • Witaminy D (bardzo rzadko, ze względu na normę fediaf/nrc, a wysokie poziomy witaminy D grożą resorpcją wapnią z zębów)
 • Mangezu (opcjonalnie)
Źródło dotyczące resorpcji zębów: Tooth Resorption in Cats Unfortunately Often Goes Undiagnosed - B. Beckman, 2016)

W razie braku używanego suplementu - prosimy o kontakt, najlepiej z załączonym zdjęciem składu suplementu.Krok 3: Wybór składników przepisu

Należy rozpocząć od okresu (liczby dni), na jaki jest przeznaczony przepis, wyboru kota (można ułożyć przepis dla więcej niż jednego kota, ale tylko jeżeli koty są w tej samej kategorii kaloryczności diety) oraz wyboru dodanego wcześniej zestawu suplementów. Trzeba ustalić także jaki procent masy mięsnej (masy mięs i podrobów, ale nie wliczając wątroby) mają stanowić podroby. Tę liczbę należy ustalić na podstawie preferencji naszego kota (jeżeli nie wiesz co wybrać - zacznij od wartości domyślnej). Następnie należy wybrać wątrobę (główny suplement witaminy A), dwa rodzaje podrobów (tu głównie serca i żołądki) oraz 2 rodzaje mięs.

Taka liczba składników umożliwia poprawne zbilansowanie stosunku białko:tłuszcz otrzymanej diety. Wybór drugiego mięsa jest dynamicznie zwężany, aby zapewnić skuteczne wyliczenie poprawnego przepisu.

Najcelniejsze źródła: Dane zastosowanych surowych podrobów i mięs pochodzą ze źródeł wyliczonych poniżej. Dane dotyczące suplementów pochodzą od producentów.
 • U.S. Department of Agriculture (USDA)
 • Frida Food Data - National Food Institute, Technical University of Denmark
 • LGC Nutrient analysis of chicken and turkey
 • Meat, Poultry and Game Supplement
 • Taurine concentrations in animal feed ingredients
 • i inneKrok 4: Bilansowanie

Zapotrzebowanie kota na składniki odżywcze są wyrażone w literaturze w stosunku do 1000 kcal ME, MJ ME lub 100 g DM, gdzie ME (Metabolisable Energy) to energia metaboliczna, MJ to “megadżul”, a DM (Dry Matter) to sucha masa pokarmu. W MPD przyjęliśmy wartości na 1000 kcal ME. W zależności od MER kota wymagania na składniki odżywcze są różne. Powoduje to, że prykładowe 10 g karmy kota średnio aktywnego będzie posiadać nie tylko inną gęstość energii ale i inną gęstość składników odżywczych (czyli też i suplementów) niż 10 g karmy kota bardzo aktywnego. Tylko koty o tym samym MER mogą dzielić tę samą karmę wyliczoną według MPD.

Wszystkie składniki (świeże i suplementy) są bilansowane w automatycznym procesie, który określa masy wszystkich składników. Bilansowanie jest realizowane w procesie dodawania kolejnych składników przy zachowaniu założonych współczynników białko:tłuszcz, wapń:fosfor i innych.

Współczynnik wapń:fosfor jest kluczowy dla długoterminowego zdrowia kotów, jako że przewlekła niewydolność nerek (CKD - Chronic Kidney Disease) jest uznawana za główną zdrowotną przyczynę śmierci dorosłych kotów. Jest rezultatem diety z niepoprawnym stosunkiem wapń:fosfor (zbyt wysoką zawartością fosforu) oraz odwodnieniem, które często wynika ze stosowania nienaturalnej suchej diety. FEDIAF w 2020 obniżył o połowie minimalną ilość fosforu w diecie dla dorosłych kotów.

Źródła:Krok 5: Prezentacja wyniku

Skutecznie wyliczony przepis można jest prezentowany w 3 sekcjach:
 1. Podsumowanie zawierające przypomnienie ustawień (liczba dni, procent podrobów) wraz z dzienną porcją dla każdego kota. Dzienna porcja jest opisana kalorycznością i wagą. Podana porcja powinna być podzielona pomiędzy wszystkie posiłki w trakcie dnia i pokrywa całkowite zapotrzebowanie żywieniowe kota.
 2. Lista składników wraz z wagami. Przy niektórych suplementach może zostać pominięta waga - oznacza to, że nie powinno się ich dodawać w ramach tego przepisu. Jeżeli nie posiadasz aktywnej subskrypcji - wiele wag składników będzie ukryta. Wszystkie zaprezentowane składniki muszą zostać ujęte w przygotowanej mieszance zgodnie z podaną masą. Pod listą można znaleźć całkowitą masę przepisu z rozbiciem na wagę składników oraz wagę dodanej wody, co ma ułatwiać oszczędność miejsca w zamrażarce. W takim przypadku woda musi zostać dodana po rozmrożeniu.
 3. Raport z audytu wyliczonego przepisu. Meatpoint.io po wyliczeniu każdej receptury weryfikuje otrzymane wartości z zapotrzebowaniem żywieniowym kota opartym o bieżące naukowe źródła. W raporcie prezentowane są wybrane wartości liczbowe kluczowych współczynników. W ramach raportu mogą być prezentowane informacje dotyczące zaniżonej lub zawyżonej wartości niesuplementowanego składnika. Takie rozbieżności są nadal bezpieczne, ale należy unikać długotrwałego karmienia przepisami z tą samą informacją/ostrzeżeniem.
Bezpieczeństwo żywienia jest dla nas priorytetem. Przepisy, które nie spełniają norm i mogłyby zaszkodzić nie są prezentowane. W takim przypadku wyświetlana jest jedynie informacja o błędzie wyliczenia.

Nie, nigdy bez kontaktu z dietetykiem!
Podając kotu samo mięso (lub mięso z podrobami) jako podstawę wyżywienia zaszkodzimy kotu, ponieważ taka dieta jest niezbilansowana i zbyt uboga w składniki odżywcze. Proszę zwrócić uwagę, że w naturze koty żywią się wybranymi fragmentami upolowanych małych ssaków i ptaków. Zwierzęta hodowlane różnią się w składzie od zwierząt dzikich.
Poprawnie zbilansowane surowe diety są przeznaczone dla kotów, których oczekiwana długość życia znacznie przewyższa przeciętną długość życia dzikich kotów.

Koty chore, alergiczne lub wyjątkowo wybredne mogą wymagać stopniowego wprowadzania kolejnych suplementów, jednak taki proces powinien być kontrolowany przez dietetyka. Aplikacja w wersji podstawowej nie wspiera tworzenia takich mieszanek.

Bardzo chętnie. Jest jednak spora szansa, że nie odnaleźliśmy wcześniej wystarczająco kompletnych danych nt. składników odżywczych tego składnika. Prześlij proszę znane Ci źródła danych opisujących ten składnik.

Nie, ale przy okazji chcemy jasno powiedzieć, że takie diety zaszkodzą kotu. Koty są bezwzględnie drapieżnikami i powinny pozyskiwać energię z białka i tłuszczu. Węglowodany są opcjonalnym źródłem energii i powinny być wykorzystywane co najwyżej jako ułamek pozyskiwanej energii. "Dobrze suplementowana dieta wegetariańska" dla kota po prostu nie istnieje.

Udostępniamy możliwość wyliczania przepisów dla 1-4 kotów, ale tylko jeżeli są w tej samej kondycji czyli są w tej samej grupie wiekowej i mają tę samą klasę zapotrzebowania energetycznego.
Upraszczając: porcje dla każdego kota zawierają optymalną ilość wymaganych składników odżywczych i np. dla kota z nadwagą mieszanka będzie miała inną suplementację na 100 g niż dla kota bardzo aktywnego.

Na potrzeby meatpoint.io opracowaliśmy Meatpoint Diet (MPD) - zestaw wartości oczekiwanych oraz "widełek" dla składników odżywczych. Oceniliśmy znane źródła naukowe, o które oparte są także inne diety oparte na surowiźnie. Podstawowymi źródłami MPD są: FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs (2021) oraz Nutrient Requirements of Dogs and Cats (2006).

Najkrócej: zarówno MPD jak i BARF to metodyki bilansowania mięsnych diet (ang. raw feeding). Podstawowe założenia są takie same, tj. bilansowanie diet zgodnych z wymaganiami pokarmowymi zwierząt w oparciu o naturalne, surowe składniki uzupełniane suplementami.
Jest wiele "kalkulatorów BARF", które różnią się między sobą, dlatego szczegółowe porównania są możliwe tylko w odniesieniu do konkretnych implementacji BARF. Masz przepis, który chcesz dokładnie przedyskutować? Zapraszamy do napisania posta na naszej grupie

Nie. Dwóch zdrowych, ale niewysokich ludzi ważących po 50 kg ma inne zapotrzebowanie pokarmowe niż jeden zdrowy bardzo wysoki mężczyzna ważący 100 kg. Zgodnie z obecnym stanem nauki zapotrzebowanie energetyczne jest obliczane w oparciu o wagę metaboliczną, a ta nie jest zależna liniowo od masy kota wyrażonej w kilogramach.

Nie planujemy. Osobne ważenie mięsa i kości jest w praktyce bardzo kłopotliwe i niedokładne. Kości zawierają dużo fosforu, a jego bilansowanie jest krytyczne dla zdrowia nerek kotów (patrz pytanie FAQ#4). W MPD nie stosujemy mięs z kością, a fosfor (w razie potrzeby) jest bilansowany mączkami kostnymi.