Regulamin meatpoint.io


Dzie艅 dobry!

Mamy marzenie, aby nasi 偶yciowi wsp贸艂towarzysze byli zdrowi i bardzo d艂ugo 偶yli. Aby si臋 do tego przyczyni膰 za艂o偶yli艣my firm臋 i przygotowali艣my serwis meatpoint.io. Czynimy zdrowe i niedrogie 偶ywienie oparte o naj艣wie偶sz膮 wiedz臋 naukow膮 bardziej dost臋pnym ni偶 kiedykolwiek wcze艣niej. Wierzymy, 偶e diety naszych pupili to przede wszystkim troska o zdrowie, a dopiero na kolejnym miejscu - biznes. Staramy si臋 przekroczy膰 nieprzekraczalne (ang. impassable).

Tyle s艂owem wst臋pu, teraz czas na formalno艣ci. Nasze pe艂ne dane rejestrowe jako administratora serwisu i sprzedawcy: Piotr Knapik prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 pod firm膮 "Piotr Knapik Impassable", ul. Augustia艅ska 19/18, 31-064 Krak贸w, NIP: 6792713249.

Poni偶ej znajdziesz regulamin, w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia umowy, szczeg贸艂ach dotycz膮cych realizacji zawartej umowy, formach dostawy i p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, procedurze odst膮pienia od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci, jeste艣my do Twojej dyspozycji pod adresem support@meatpoint.io

Pozdrawiamy i 偶yczymy udanych przepis贸w
zesp贸艂 meatpoint.io


搂 1
Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:
 • 1) Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna,
 • 2) Konsument 鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 sprzeda偶y niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
 • 3) Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://meatpoint.io/terms/pl,
 • 4) Sklep 鈥 serwis ze sklepem internetowym dzia艂aj膮cy pod adresem https://meatpoint.io/,
 • 5) Sprzedawca 鈥 Piotr Knapik Impassable, ul. Augustia艅ska 19/18, 31-064 Krak贸w, NIP: 6792713249.
 • 6) Licencja 鈥 zakres udzielanych praw okre艣laj膮cych dopuszczalne pole eksploatacji zakupionego oprogramowania.

搂 2
Postanowienia wst臋pne


 • 1. Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮, 艣wiadcz膮c jednocze艣nie na rzecz Kupuj膮cych us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Za po艣rednictwem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zakupu produkt贸w uwidocznionych na stronach Sklepu.
 • 2. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.
 • 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczeg贸lno艣ci do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:
  • 1) dost臋p do Internetu,
  • 2) standardowy system operacyjny,
  • 3) standardowa przegl膮darka internetowa,
  • 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • 4. Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 • 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych w Sklepie.
 • 6. Wszystkie ceny produkt贸w podane na stronach Sklepu s膮 cenami brutto.
 • 7. U偶ycie produkt贸w stanowi膮cych dost臋p do oprogramowania komupterowego jest ograniczone Licencj膮 udzielan膮 na zakupion膮 subskrypcj臋.

搂 3
Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮


 • 1. Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
 • 2. Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie prowadz膮cego do zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy.
 • 3. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 za艂o偶y膰 konto w Sklepie, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane s膮 dane Kupuj膮cego oraz historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Sklepie. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a.
 • 4. Za艂o偶enie konta w Sklepie odbywa si臋 poprzez wype艂nienie samodzielnego formularza rejestracji konta dost臋pnego w Sklepie. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zainicjowa膰 proces usuni臋cia konta przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy. Usuni臋cie konta nie spowoduje usuni臋cia informacji o z艂o偶onych zam贸wieniach z wykorzystaniem konta, kt贸re to informacje Sprzedawca b臋dzie przechowywa艂 do czasu up艂ywu przedawnienia roszcze艅 z umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu / przez ca艂y czas funkcjonowania Sklepu, chyba 偶e wcze艣niej Kupuj膮cy sprzeciwi si臋 przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie b臋dzie posiada艂 nadrz臋dnego interesu w ich przechowywaniu.
 • 5. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 zapisa膰 do newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zak艂adania konta lub sk艂adania zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w przycisk s艂u偶膮cy do rezygnacji widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci przesy艂anej w ramach newslettera lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy.
 • 6. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie z wyj膮tkiem rozszerzonych zakres贸w us艂ug, kt贸re s膮 przedmiotem oferowanych produkt贸w. Sprzedawca prezentuje informacje na temat ogranicze艅 w miejscach, w kt贸rych ograniczenia wyst臋puj膮. Odp艂atne jest 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozszerzonym zakresie. Uzyskanie dost臋pu do us艂ug w rozszerzonym zakresie wymaga zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu. Rozszerzony dost臋p Kupuj膮cy mo偶e tak偶e otrzyma膰 w ramach nieodp艂atnej promocji. Zakres i warunki korzystania z rozszerzonego dost臋pu do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 s膮 zdefiniowane za pomoc膮 dost臋pnych Kupuj膮cemu produkt贸w i s膮 prezentowane na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 • 7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • 8. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 • 9. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@meatpoint.io. W reklamacji Kupuj膮cy powinien okre艣li膰 rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

搂 4
Licencja na oprogramowanie komputerowe


 • 1. Og贸lnodost臋pne produkty (oraz w ka偶dym przypadku, gdzie nie jest napisane inaczej) s膮 obj臋te Licencj膮 ograniczon膮 do u偶ytku prywatnego (osobistego) z wy艂膮czeniem u偶ycia komercyjnego.
 • 2. Korzystanie z okre艣lonych produkt贸w mo偶e by膰 obj臋te dodatkowymi zasadami. W przypadku produktu wprowadzaj膮艣cego dodatkowe zasady akceptacja tych zasad jest wymagana w procesie zakupu.
 • 3. Sprzedawca zatrzega, 偶e w przypadku produkt贸w kierowanych do okre艣lonych grup zawodowych (np. dietetyk贸w/weterynarzy, kt贸rych Licencja dopuszcza u偶ycie komercyjne) mo偶e wymaga膰 weryfikacji posiadania stosownego wykszta艂cenia i/lub statusu aktywno艣ci zawodowej.
 • 4. Nie udziela si臋 zgody na prowadzenie szkole艅 z u偶yciem narz臋dzi meatpoint.io, z kt贸rych organizator czerpie korzy艣ci finansowe lub wizerunkowe (np. wydarzenia marketingowe), bez dodatkowej zgody Sprzedawcy.

搂 5
Sk艂adanie zam贸wienia


 • 1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie jako zarejestrowany klient.
 • 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada konto w Sklepie. Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 konto poprzez wype艂nienie samodzielnego formularza rejestracji konta dost臋pnego w Sklepie.
 • 3. Je偶eli Kupuj膮cy posiada konto w Sklepie, przed z艂o偶eniem zam贸wienia powinien si臋 do niego zalogowa膰. Logowanie mo偶liwe jest r贸wnie偶 w trakcie sk艂adania zam贸wienia poprzez klikni臋cie w link dost臋pny w ramach wy艣wietlanego komunikatu.
 • 4. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia po uprzednim wybraniu interesuj膮cych Kupuj膮cego produkt贸w. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Na etapie sk艂adania zam贸wienia nast臋puje wyb贸r metody p艂atno艣ci za zam贸wienie. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.
 • 5. Proces sk艂adania zam贸wienia ko艅czy klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie. Klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie stanowi o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego prowadz膮ce do zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy sprzeda偶y.
 • 6. Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 przy sk艂adaniu zam贸wienia p艂atno艣膰 on-line, po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie zostanie przekierowany do bramki p艂atno艣ci obs艂ugiwanej przez zewn臋trznego operatora p艂atno艣ci celem dokonania p艂atno艣ci za zam贸wienie. Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 przelewem bankowym, po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie zostanie przekierowany na stron臋 Sklepu z potwierdzeniem zam贸wienia oraz instrukcj膮 dokonania p艂atno艣ci. Zap艂ata za zam贸wienie powinna nast膮pi膰 w ci膮gu 7 od zawarcia umowy.
 • 7. W formularzu zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedaj膮cego co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.
 • 8. Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powy偶ej.

搂 6
Dostawa i p艂atno艣膰


 • 1. Szczeg贸艂y sposobu dostawy zam贸wienia opisane s膮 na stronie Sklepu oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 • 2. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 na stronie Sklepu oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 • 3. P艂atno艣ci elektroniczne, w tym p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, obs艂ugiwane s膮 przez PayU S.A. i PayPal (Europe) S.脿 r.l. et Cie, S.C.A.
 • 4. Je偶eli Kupuj膮cy poprosi艂 o wystawienie faktury, zostanie ona dor臋czona Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮, na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.
 • 5. Sklep udost臋pnia r贸wnie偶 p艂atno艣ci automatycznie odnawialne.
 • 6. Dokonanie p艂atno艣ci automatycznie odnawialnych jest dost臋pne wy艂膮cznie przez PayPal lub z u偶yciem karty p艂atniczej za po艣rednictwem PayU. Wybieraj膮c p艂atno艣膰 automatycznie odnawialn膮 Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wybrania automatycznego przed艂u偶ania okresu korzystania z op艂aconej subskrypcji, na kolejny okres dost臋pny dla danej subskrypcji, z zachowaniem wcze艣niejszych warunk贸w umowy o jej 艣wiadczenie. Oznacza to, 偶e po zako艅czeniu okresu, za jaki zosta艂a op艂acony okres korzystani z subskrypcji, konto Kupuj膮cego zostanie obci膮偶one za kolejny taki sam okres, za艣 korzystanie z subksrypcji b臋dzie przed艂u偶one o ten okres. W przypadku zmiany ceny Sklep poinformuje Kupuj膮cego na co najmniej 168 godzin przed zmian膮 ceny o nowym cenniku subksrypcji. Autoodnawialno艣膰 p艂atno艣ci mo偶e zosta膰 anulowana przez Kupuj膮cego za po艣rednictwem zmieany ustawie艅 konta pod adresem https://meatpoint.io/account w dziale "Subskrypcje". Anulowanie automatycznej odnawialno艣ci oznacza zako艅czenie subksrypcji zgodnie z okresem, za kt贸ry zosta艂a wcze艣niej op艂acona.

搂 7
Realizacja zam贸wienia


 • 1. Realizacja zam贸wienia polega na udost臋pnieniu Kupuj膮cemu rozszerzonego zakresu us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 zgodnie z wybranym przez Kupuj膮cego produktem.
 • 2. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane z chwil膮 przypisania produktu do konta Kupuj膮cego.
 • 3. Czas realizacji zam贸wienia wskazany jest zawsze przy ka偶dym produkcie. Zam贸wione produkty powinny zosta膰 wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni. Kiedy tylko to mo偶liwe, realizacja zam贸wienia nast臋puje natychmiast po zaksi臋gowaniu wp艂aty.
 • 4. Je偶eli Kupuj膮cy zam贸wi艂 produkty ze wskazanym r贸偶nym czasem realizacji, wi膮偶膮cym dla Sprzedawcy terminem realizacji ca艂o艣ci zam贸wienia jest ten najd艂u偶szy spo艣r贸d wszystkich produkt贸w wchodz膮cych w sk艂ad zam贸wienia.

搂 8
Odst膮pienie od umowy Konsumenta


 • 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj臋cia w posiadanie kupionych produkt贸w.
 • 2. Pocz膮wszy od 01.01.2021 r., prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikaj膮cych z ustawy o prawach konsumenta przys艂uguje r贸wnie偶 osobie fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. W zwi膮zku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, pocz膮wszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotycz膮 r贸wnie偶 osoby spe艂niaj膮cej powy偶sze kryteria.
 • 3. Aby odst膮pi膰 od umowy, Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia - na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮.
 • 4. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, dost臋pnego pod adresem https://meatpoint.io/files/withdrawal-pl.doc jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 • 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Konsumentowi prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 • 6. W przypadku odst膮pienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie. W ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z form膮 zwrotu p艂atno艣ci.
 • 7. Gdy Kupuj膮cy zakupi艂 produkt rozszerzaj膮cy dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez okre艣lony czas i zacza艂 korzysta膰 z us艂ugi poprzez wylicznie receptury lub w jakikolwiek inny spos贸b zrzeka si臋 prawa do anulowania zakupu na mocy praw wynikaj膮cych z odst臋pienia od umowy.

搂 9
Dane osobowe i pliki cookies


 • 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 • 2. Dane osobowe Kupuj膮cego przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach i w oparciu o nast臋puj膮ce podstawy prawne:
  • 1) zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • 2) realizacja obowi膮zk贸w podatkowo-ksi臋gowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • 3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • 4) identyfikacja klienta powracaj膮cego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • 5) obs艂uga zapyta艅 kierowanych przez Kupuj膮cych nieprowadz膮cych jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • 6) wysy艂ka newslettera, po uprzednio wyra偶onej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • 3. Odbiorcami danych osobowych Kupuj膮cego s膮: urz臋dy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 • 4. Dane osobowe Kupuj膮cego s膮 przechowywane w bazie Sprzedawcy przez ca艂y czas prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu zapewnienia sobie mo偶liwo艣ci identyfikacji klienta powracaj膮cego, czemu jednak Kupuj膮cy mo偶e si臋 sprzeciwi膰, domagaj膮c si臋 usuni臋cia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Je偶eli sprzeciw taki zostanie z艂o偶ony przed up艂ywem terminu przedawnienia roszcze艅 z zawartej umowy, Sprzedawca b臋dzie mia艂 nadrz臋dny interes w przechowywaniu danych Kupuj膮cego do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅. Dokumentacja ksi臋gowa zawieraj膮ce dane osobowe Kupuj膮cego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 • 5. Uprawnienia Kupuj膮cego zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do 偶膮dania od Sprzedawcy dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Podanie danych osobowych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale niezb臋dne by skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮, za艂o偶y膰 konto u偶ytkownika, zawrze膰 umow臋 lub zapisa膰 si臋 do newslettera.
 • 7. Sklep wykorzystuje technologi臋 plik贸w cookies.
 • 8. Szczeg贸艂y zwi膮zane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://meatpoint.io/privacy/pl.

搂 10
Prawa w艂asno艣ci intelektualnej


 • 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e tre艣ci dost臋pne na stronach Sklepu oraz elementy produkt贸w fizycznych (np. projekty graficzne) mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.
 • 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e dalsze rozpowszechnianie tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy, za wyj膮tkiem korzystania z tre艣ci w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

搂 11
Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅


 • 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 towar贸w na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 • 2. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  • 1) zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋ciu sporu wynik艂ego z zawartej umowy sprzeda偶y,
  • 2) zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  • 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 • 3. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 • 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂 12
Postanowienia ko艅cowe


 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen produkt贸w w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego na podstawie um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu. Kupuj膮cy, kt贸rzy posiadaj膮 zarejestrowane konto u偶ytkownika, o ka偶dej zmianie Regulaminu zostan膮 poinformowani poprzez wysy艂k臋 wiadomo艣ci na adres e-mail przypisany do konta u偶ytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e nieodp艂atnie usun膮膰 swoje konto u偶ytkownika.
 • 3. Wszelkie spory zwi膮zane z umowami zawieranymi za po艣rednictwem Sklepu b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych. Pocz膮wszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje r贸wnie偶 zastosowania do osoby fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej - w przypadku takiej osoby w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych.
 • 4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 22 lutego 2024 r.
 • 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost臋pne s膮 do 艣ci膮gni臋cia w formacie .pdf 鈥 linki znajduj膮 si臋 poni偶ej Regulaminu.Archiwalne wersje Regulaminu